Τρίτη, 19 Ιουλίου 2011

Στη Σελήνη

Εἰς Σελήνην, θυμίαμα ἀρώματαΚλῦθι, θεὰ βασίλεια, φαεσφόρε, δῖα Σελήνη, 


εισάκουσε θεά βασίλισσα , φωτοφόρα, θεϊκή Σελήνη
ταυρόκερως Μήνη, νυκτιδρόμε, ἠεροφοῖτι, 

ταυροκέρατη Μήνη, νυκτόδρομη αεροδιάβατη
ἐννυχίη, δαιδοῦχε, κόρη, εὐάστερε, Μήνη,

νυκτόβια, δαδοφόρα, κόρη πάνστιλβη, Μήνη
αὐξομένη καὶ λειπομένη, θῆλύς τε καὶ ἄρσην, 


που αυξάνεις και λιγοστεύεις, θηλυκή και αρσενική
αὐγήτειρα, φίλιππε, χρόνου μῆτερ, φερέκαρπε, 

φωτίστρια, φίλιππη, μητέρα χρόνου καρποφόρα
ἠλεκτρίς, βαρύθυμε, καταυγάστειρα, λοχείη, 

κεχριμπαρένια, βαρύθημη, ολόφεγγη, νυκτερινή
πανδερκής, φιλάγρυπνε, καλοῖς ἄστροισι βρύουσα, 

συ η παντεπόπτρια, φιλάγρυπνη, με όμορφα αστέρια γεμάτη,

ἡσυχίῃ χαίρουσα καὶ εὐφρόνῃ ὀλβιομοίρῳ, 

χαρούμενη στην ησυχία και στην καλόμοιρη νύχτα
λαμπετίη, χαριδῶτι, τελεσφόρε, νυκτὸς ἄγαλμα, 

λαμπερή, χαριτοδότρια, τελεσφόρα, ω κόσμητα νύκτας
ἀστράρχη, τανύπεπλ', ἑλικοδρόμε, πάνσοφε κούρη, 

αστράνασσα, μακρόπεπλη, ελικόδρομη, πάνσοφη κόρη.
ἐλθέ, μάκαιρ', εὔφρων, εὐάστερε, φέγγεϊ τρισσῷ 

πρόσελθε μακαρία, τερπνή πάντιλβη με τρίδιπλο φέγγος
λαμπομένη, σῴζουσα νέους ἱκέτας σέο κούρη. 

που λάμπεις, να σώζεις τους νέους ικέτους σου, κόρη. 
μετάφραση Δ.Π. Παπαδίτσας, Ελένη Λαδιά

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου