Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2011

Proletariat


Giuseppe Pellizza da Volpedo
Il quatro stato, the fourth estate or proletariat
1898-1901, canvas, Milan, Villa Reale, galleria d' arte moderna

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου